Tobbe01MHN

Ny kraft för skadad ryggmärg

Tetrahand1
Erikaosami 2
romantikbrygga

Stiftelsen Spinalis

Vi är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet.
Vi har ett mångårigt vetenskapligt samarbete med Wellspect HealthCare.

Om Spinalis

Spinalis historia startade 1984, då Claes Hultling dök på en sten och bröt nacken. Han blev förlamad från bröstet och ned. Innan olyckan arbetade Claes Hultling som narkosläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det blev dessvärre svårt för honom att fortsätta att arbeta som narkosläkare, samtidigt efterfrågades hans livskunskaper och tjänster av andra olycksdrabbade personer med ryggmärgsskada. Hultling bestämde sig därför för att ägna sitt liv åt rehabiliteringsmedicin för ryggmärgsskadade personer.

Jallepod

Den ostoppbara fartdåren

Jalle Jungnell bröt ryggen i en roadracingolycka 1976 när han var 22 år gammal. Han började bl.a med rullstolsbasket och Jalles strävan efter den ultimata tävlingsrullstolen blev en inkörsport till hans bolag Panthera. Panthera har revolutionerat rullstolstillverkningen med världens lättaste rullstol. Jalle bär på en unik historia inom den svenska hjälpmedelsindustrin och med sina personliga erfarenheter som ryggmärgsskadad sedan 70-talet.

Spinalishandboken

En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv. Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg vill vara en hjälp i det arbetet. Boken tar upp dels vad som händer i kroppen, hur olika organ påverkas och hur rehabilitering går till, dels tankar om existentiella frågor, vikten av att sörja och hur man kan leva ett gott liv trots skadan.

Gruppbild

Våra projekt

År 2013 invigdes Namibias första ryggmärgsskadeavdelning ”Spinalis SCI Unit” på Windhoek Central Hospital. Ett svenskt team med en läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabinstruktör va på plats under tre månader för att lära upp personalen på Windhoek Central Hospital. Projektet gick ut på att starta landets första rehabiliteringsavdelning för personer med ryggmärgsskada och ge dem kunskapen för att kunna driva Spinalis SCI Unit självständigt.