Tobbe01MHN

Ny kraft för skadad ryggmärg

Tetrahand1
Erikaosami 2
romantikbrygga

Stiftelsen Spinalis

Vi är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet.
Vi har ett mångårigt vetenskapligt samarbete med Wellspect HealthCare.

familjekvall

Den 15 november bjuder Mamma Pappa Lam in till familjeträff i Malmö. Tanken är att få tid till att utbyta erfarenheter och ge varandra tips och råd kring föräldraskapet. Träffen vänder sig till dig som har ett röreslehinder och är eller vill bli förälder.
Självklart är hela familjen välkommen! Vi bjuder på fika och glatt humör och återkommer om tid och plats.
Maila till anna@spinalis.se eller nora@spinalis.se och anmäl er.

En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv. Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg vill vara en hjälp i det arbetet. Boken tar upp dels vad som händer i kroppen, hur olika organ påverkas och hur rehabilitering går till, dels tankar om existentiella frågor, vikten av att sörja och hur man kan leva ett gott liv trots skadan.

För 30 år sedan var det svårt att föreställa sig att män med en ryggmärgsskada kunde bli pappa. Nu är situationen annorlunda. Men trots att det finns fungerande tekniker att dels få ut spermier från ryggmärgsskadade män och dels att använda dessa till att befrukta ägg, så haltar verksamheten i Sverige. Därför har Stiftelsen Spinalis beslutat sig för att bjuda in Nancy Brackett, Jens Sonksen och Charles Lynne, de är något av ”världsmästare” inom manlig infertilitet och ryggmärgsskador.


Spinalis historia startade 1984, då Claes Hultling dök på en sten och bröt nacken. Han blev förlamad från bröstet och ned. Innan olyckan arbetade Claes Hultling som narkosläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det blev dessvärre svårt för honom att fortsätta att arbeta som narkosläkare, samtidigt efterfrågades hans livskunskaper och tjänster av andra olycksdrabbade personer med ryggmärgsskada. Hultling bestämde sig därför för att ägna sitt liv åt rehabiliteringsmedicin för ryggmärgsskadade personer.

Gunillapod
Gunilla Åhren föddes med en arm och senare i livet drabbades hon även av en ryggmärgsskada efter en ridolycka. Gunilla tillhörde den absoluta världseliten under 80-talet inom de alpina grenarna och vann medaljer i både VM och Paralympics. Hon är utbildad sjukgymnast och jobbar sedan många år på personskadeförbundet RTP. Efter ryggmärgsskadan fick hon två söner och är gift.

logotyp-600x600
Stiftelsen Spinalis driver projektet ”Mamma pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad”. Det är ett treårigt projekt finansierat av Arvfonden med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.

Gruppbild
År 2013 invigdes Namibias första ryggmärgsskadeavdelning ”Spinalis SCI Unit” på Windhoek Central Hospital. Ett svenskt team med en läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabinstruktör va på plats under tre månader för att lära upp personalen på Windhoek Central Hospital. Projektet gick ut på att starta landets första rehabiliteringsavdelning för personer med ryggmärgsskada och ge dem kunskapen för att kunna driva Spinalis SCI Unit självständigt.


Idéer som underlättar ett aktivt liv för personer med ryggmärgsskada. Här hittar du just nu 1349 tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från 105 personer som har en ryggmärgsskada. Tipsen är kommenterade av användarna själva.

Hjultorget-300x182
Hjultorget är den 24-25 maj 2016 på Kistamässan i Stockholm. Hjultorget arrangeras vartannat år av RG Aktiv Rehabilitering och Personskadeförbundet RTP. Hjultorget är i första hand en mässa för de som själva använder hjälpmedel men har med åren blivit en allt viktigare mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan: hjälpmedelsbrukare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, förskrivare, tillverkare och försäljare av hjälpmedel, bil- och bostadsanpassningsföretag samt personal som hanterar hjälpmedel.